Tin tức sự kiện
  • Bài tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết
  • Bài tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá
  • Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ huyện và 68 năm giải phóng huyện Kim Sơn
  • Hội nghị tư vấn cộng đồng về kiến thức kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em năm 2022
  • Kỷ niệm 68 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2022)

CHỈ THỊ SỐ 26 VỀ TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT KỶ CƯƠNG TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

CHỈ THỊ SỐ 26 VỀ TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT KỶ CƯƠNG TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Hình ảnh hoạt động
TIN MỚI